Players List

Name Birth Day
Kaisei Asakura06/12/2003
Taiki Inada07/22/2004
Kouga Umino06/03/2004
Takaki Sekimoto10/16/2003
Kiyotaka Hikita11/15/2004
Daishi Tanaka10/08/2004
Yusei Murakami07/07/2004
Mitsuru Ishizaki11/28/2003
Hyuma Suzuki04/05/2004
Hayato Yano11/14/2003
Nui Ikeda07/22/2003
Yuki Ando06/12/2003
Kouga Kuroki05/12/2004
Haruto Komada10/12/2003
Daichi Kawagoe05/22/2003
Jyonosuke Kawasaki07/30/2003
Hiroki Takaura06/05/2003
Ichi Tomishima01/01/1980
San Tomishima01/01/1980
Go Tomishima01/01/1980
Ni Tomishima01/01/1980
Yon Tomishima01/01/1980