Players List

Name Birth Day
Rintaro Kawakami04/16/2003
Kaisei Shirai07/18/2003
Kyohei Nishikawa01/31/2004
Tsubasa Moriyama04/07/2004
Ryuki Kamei07/05/2003
Daijiro Kubo09/24/2004
Kazuki Akimoto07/01/2003
Hinata Inoue06/10/2004
Kaoru Okada07/26/2004
Masaki Okumura12/27/2004
Toki Fujii02/18/2004
Ryoto Yamaguchi05/02/2003
Ayumu Yamazaki09/29/2003
Kento Yumira04/21/2004
Takato Nasu01/17/2004
Ryohei Fukuda10/07/2003
Syuria Mori10/28/2004
Hayato Yamamura03/25/2005
Taishin Ohshima07/14/2003
Ryoya Tanaka02/12/2005
Dai Matsuoka08/11/2004
Teruki Ueda10/15/2004
Toi Kitagawa06/23/2003
Kairi Kondo05/01/2003
Gai Terada04/21/2004
Kyoshiro Yamada03/05/2004
Reibun Kawano11/12/2003
Morgan Itsuki Cowen06/29/2003
Kodai Takeda07/28/2003
Kanji Ishihara01/05/2005