Players List

Name Birth Day
Asahi Ideguchi04/23/2003
Haruki Uchida12/17/2004
Sora Ookawa10/22/2004
Shouei Orishikida04/12/2003
Kouyou Orishikida11/17/2004
Genki Kita03/29/2005
Youta Sakiyama06/28/2003
Yuuya Tanaka04/03/2004
Sentarou Tokuhisa09/23/2004
Taiga Fukushima10/27/2003
Kouta Watanabe11/19/2003
Haruki Ooyama07/11/2003
Yuuta Kose01/01/2004
Ryousuke Koyanagi08/05/2004
Kiyoto Nanri09/03/2003
Runo Takahira12/08/2003
Sora Funamoto11/12/2004
Tatsumi Kusuba04/27/2003
Naoto Sano07/22/2003
Kento Shimoda01/27/2005
Ayumu Tachibana08/18/2004
Ruuku Mori01/07/2005
Seishirou Mori04/04/2003
Yuusei Yamashita03/24/2004
Makoto Kawakami07/15/2003
Sora Yamanaka10/17/2003
Souta Takahashi07/08/2003