Players List

Name Birth Day
Konatsu Ogawa07/15/2004
Ayumi Kawauchi01/08/2004
Maho Shimomura11/30/2004
Sakura Shimomura04/04/2004
Sakura Namikawa09/09/2004
Yuna Nishida05/31/2003
Sawa Hayashi02/24/2005
Nagiho Matsuo05/11/2004
Miyuu Matsunaga05/23/2004
Mana Matsumoto01/01/2004
Manami Mine09/11/2003
Marin Yamamoto11/06/2003