Players List

Name Birth Day
Kurumi Aso06/02/2004
Saki Umemoto04/01/2005
Riko Shimizu07/05/2003
Shizuki Sugiyama12/30/2004
Kaho Nakamura05/29/2004
Soraka Ozawa09/23/2004
Ruku Koike05/24/2003
Ichika Kuwahara12/07/2004
Sayaka Tanaka12/19/2004
Akira Hirose12/20/2004
Yurika Matsuzawa09/29/2003
Sakurako Yazaki01/19/2004
Fumika Tadano05/13/2004
Koharu Tanji01/13/2005
Kaho Nishi08/10/2004
Yuina Yamamoto12/18/2004
Haruhi Yamamoto05/15/2003
Hinako Wada10/31/2004
Himawari Matsuda08/02/2004
Haruhi Yamamoto05/15/2003
Ami Onuki06/26/2004
Hitomi Takai10/28/2003
Ibuki Takahashi06/14/2003
Yoko Tsukushi11/30/2003
Yuina Yamamoto12/18/2004