Players List

Name Birth Day
Kurumi Aso06/02/2004
Riko Shimizu07/05/2003
Ruku Koike05/24/2003
Yurika Matsuzawa09/29/2003
Sakurako Yazaki01/19/2004
Haruhi Yamamoto05/15/2003
Himawari Matsuda08/02/2004
Ami Onuki06/26/2004
Hitomi Takai10/28/2003
Ibuki Takahashi06/14/2003
Yoko Tsukushi11/30/2003
Yuina Yamamoto12/18/2004