Players List

Name Birth Day
Tatsuki Koyama04/24/2004
Yuta Saito07/15/2003
Akihiro Sato06/02/2003
Taiyo Yati05/19/2004
Kaito Ozawa09/08/2004
Kanau Kumagai04/17/2003
Sora Hyozawa09/02/2004
Taisei Koike10/08/2003
Syota Kon05/31/2004
Kanari Sasaki12/15/2003
Kodai Hirano10/09/2003
Sei Hosokawa02/18/2005
Syunta Kobayashi02/11/2005
Daichi Takahashi12/17/2003
Kido Takahashi06/18/2004
Kanta Kasugaya07/09/2003
Jyunon Kuji01/25/2005
Kosei Sasaki04/02/2004
kou Sato01/12/2005
Rihito Chiba05/21/2003
Asahi Hasegawa09/14/2004
Rui Hosokawa07/17/2003
Reon Asanuma06/07/2004
Taito Onodera04/20/2004
Minato Kikuchi07/11/2003
Yuki Kikegawa11/05/2004
Hiroto Saito08/26/2003
Riku Takahashi12/16/2003
Haku Takahashi10/15/2004
Fuga Oikawa10/14/2003