Players List

Name Birth Day
Aoi Ikeda06/03/2003
Sota Ueno03/11/2004
Yu Ogasawara12/13/2004
Haruki Kawahara04/20/2004
Fuji Tanaka01/30/2005
Soma Nishida07/25/2003
Taichi Fujii08/02/2004
Shun Maruo04/13/2004
Taichi Sada01/09/2004
Mion Hayashi05/14/2003
Yusuke Otokura09/15/2004
Kanta Kobayashi06/18/2003
Yukito Akasako09/06/2003
Raisei Eriguchi09/06/2004
Jyunya Zenitani12/09/2003
Kota Takahira09/27/2004
Akito Tanokami09/25/2003
Shundai Hayashi04/23/2003
Kaito Fujiyama01/16/2004
Kiryu Kai01/13/2005
Daichi Katto06/16/2004
Hayate Wake09/08/2003
Haruyuki Yamakawa10/07/2003