Players List

Name Birth Day
Taisei Akahoshi12/08/2003
Toju Ishikawa03/10/2005
Yasuhiro Ishimatsu05/19/2003
Naoki Ueno05/02/2003
Shido Ehara02/28/2004
Taiki Kihara12/29/2003
Hayate Kosugi04/04/2003
Kousei Shibata01/31/2004
Kodai Matuishi10/24/2003
Haruki Inoue05/11/2004
Keisuke Kamada04/29/2003
Yu Horinouchi05/04/2004
Syogo Yahiro04/09/2003
Souta Yamashita01/05/2004
Taiga Kubo09/28/2003
Ikki Sakamoto04/20/2003
Jouji Takaki09/11/2004
Tatsuya Hirano11/05/2003
Sinshi Hirota12/05/2003
Taito Aramaki08/09/2003
Ryutaro Kato12/26/2003
Changseng Kin06/01/2003
Kotarou Sakamoto05/29/2004
Ryo Hamashima12/13/2003
Kanta Maekawa06/22/2003
Momotaro Igawa09/30/2003
Akito Outida12/12/2003
Rikuto Kira05/27/2004
Souta Kai03/06/2004
Syuhou Fukushima05/22/2003