Players List

Name Birth Day
Kenshin Abe05/10/2003
Yusaku Hashimoto12/02/2003
Yuya Hiroike04/16/2004
Yoshito Fukuhara05/07/2004
Ryuto Miyamoto08/23/2003
Haruto Tanoue08/07/2003
Taiga Kuroki07/17/2003
Daiki Sawano09/17/2003
Shinnosuke Nakatsuru05/31/2004
Yamato Kurihara08/17/2004
Hayato Kousaka08/25/2003
Asato Sunada06/29/2003
Kodai kubota02/24/2004
Natsu Imamura08/27/2004
Taiki Satou01/20/2005
Yu Takarabe06/26/2003
Oma Nagatomo09/18/2004
Kouki Yokoyama05/05/2003
Yoshiki Takarada06/22/2003
Daito Todaka06/06/2004
Taishin Yuasa02/08/2004
Soma Andou09/16/2004
Renma Matsumoto01/25/2004