Players List

Name Birth Day
Keigo Okadome05/20/1996
Shun Terawaki03/26/1998
Koshiro Matsumoto03/16/1997
Keitaro Yokoyama12/28/1998
Koki Kuboyama08/26/1997
Tatsuya Miyazaki04/10/1996
Shohei Ito05/01/1997
Ittetsu Kin01/09/1999
Yasunobu Taniyama11/21/1996
Seiya Higuchi08/11/1998
Katsuki Ueda04/21/1996
Ken Gusukuma01/29/1999
Tomohiro Takeda09/11/1996
Naoki Yokoyama02/12/1997
Feinga Fakai07/06/1997
Koji Watanabe08/29/1996
Shinji Akamatsu04/23/1996
Yura Kijima08/25/1997
HIROTA SYUN06/11/1999
Wakabayashi Tatsuhiro09/04/1997
Yuto Nakamura03/02/1998
Daisuke Hiranuma07/01/1997
Ryoga Yamauchi09/17/1997
Kaito Sasaoka07/15/1999
Nicholas Hohua12/02/1998
Masaki Hamada07/13/1996
Yoshiro Fujino06/07/1996
Yuki Aoki08/01/1998
Tomu Shirokawa06/13/1998
Ryo Tabata07/05/1996
Shusuke Toyota05/21/1996
VAKALAHI Gordon06/02/1999
Hikaru Kayamoto12/03/1997
Eiichiro Terasaki09/29/1996