Players List

Name Birth Day
Shuji Izumi11/25/1997
Ryota Ohashi05/12/1998
Keigo Okadome05/20/1996
Nobuteru Kikuchi03/23/1999
Keita Kimura12/12/1999
Yuta Sugimoto11/26/1999
Shun Terawaki03/26/1998
Hitoya Tomii08/19/1997
Tatsuya Higashimura06/19/1998
Kanato Hirano02/08/2000
Naoto Masuya11/29/1999
Masaya Matsumoto06/24/1998
Koshiro Matsumoto03/16/1997
Keitaro Yokoyama12/28/1998
Kakeru Umemoto01/05/2000
Yonnjil Kim08/14/1996
Koki Kuboyama08/26/1997
Kakeru Nishii09/10/1996
Tatsuya Miyazaki04/10/1996
Taisuke Yoshida04/06/1997
Shohei Ito05/01/1997
Shintaro Kawakami07/05/1998
Issei Kikuta11/16/1997
Ittetu Kin01/09/1999
Yasunobu Taniyama11/21/1996
Akira Nishimura//
Seiya Higuchi08/11/1998
Shogo Fujimoto//
Katsuki Ueda04/21/1996
Kai Uchiyama09/04/1997
Kenta Ozeki08/31/1996
Ryusei Kai05/18/1996
Ken Gusukuma01/29/1999
Kohei Suehiro10/06/1996
Tomohiro Takeda09/11/1996
Riki Tanaka05/04/1998
Yuichi Toi10/24/1996
Ryosuke Nakamura04/14/1996
Riku Nagai10/11/1997
Kotaro Harada01/08/2000
Taiu Higaki07/08/1999
Kyoma Hirano03/06/1998
Hayate Fujii05/13/1999
Kohei Matsuyama09/02/1997
Kanta Yamamura04/22/1998
Naoki Yokoyama02/12/1997
Chungyu Li06/04/1997
Shinji Namazue06/26/1997
Feinga Fakai07/06/1997
Koji Watanabe08/29/1996
Shinji Akamatsu04/23/1996
Ryosuke Ondo10/23/1998
Yura Kijima08/25/1997
Shun Hirota06/11/1999
Taira Mamitsuka03/19/2000
Reo Yoshimatsu11/04/1997
Wakabayashi Tatsuhiro09/04/1997
Yuki Aoki08/01/1998
Junnosuke Akiyoshi01/18/2000
Atsushi Kato05/15/1998
Shohei Toyama02/07/1998
Yuto Nakamura03/02/1998
Daisuke Hiranuma07/01/1997
Ryoga Yamauchi09/17/1997
Kaito Inana05/07/1999
Shintaro Kawa08/24/1997
Kaito Sasaoka07/15/1999
Tomoya Tanio08/26/1996
Nicholas Hohua12/02/1998
Masaki Hamada07/13/1996
Takeo Hayashi06/01/1998
Yuya Hitomi04/22/1996
Yoshiro Fujino06/07/1996
Reon Horita08/22/1999
Koga Yakiyama06/28/1999
Ryuta Yamazumi04/17/1996
Gota Ito07/14/1999
Shuta Uchijo03/17/1997
Tomu Shirokawa06/13/1998
Ryou Tabata07/05/1996
Shusuke Toyota05/21/1996
Ryuzo Nakamoto03/02/1998
Takayuki Hirano06/11/1998
Tokimasa Matsuda07/05/1996
Vakalahi Gordon06/02/1999
Hikaru Kayamoto12/03/1997
Kenta Taniguchi03/15/2000
Eiichiro Terasaki09/29/1996
Kazuki Mieno10/04/1999