Players List

Name Birth Day
Rui Aoki12/22/2000
Asahi Iwanami07/14/2000
Sho Iwabuchi01/14/2001
Hiroki Kashima11/14/2000
Tomoya Kanouda09/25/2000
Kaito Kawai11/25/2001
Shoei Koike02/07/2002
Tanta Saitou10/26/2000
Youma Shiga07/06/2000
Hayato Suzuki05/08/2000
Hiroto Suzuki12/22/2000
Naoki Sonobe09/11/2000
Amon Yoshida04/14/2000
Yuto Yoshida10/24/2001
Youta Wakabayashi05/29/2000