Players List

Name Birth Day
Naruki Akasaki12/24/2001
Ryotarou Ishida04/26/2000
Taketo Ibuki10/29/2001
Yousaku Kimura05/10/2000
Ren Takeuchi09/19/2001
Tomoki Takeda12/29/2000
Daiki Tanabe10/21/2001
Takumi Tsutisaka04/18/2001
Riki Tokioka05/18/2000
Taiki Dohmae10/19/2001
Fuuya Nagatomo11/07/2000
Takeshi Fukunaga02/26/2001
Yoshitaka Maeda01/01/2003
Kousei Matoba05/17/2002
Yohei Miki09/14/2000