Players List

Name Birth Day
Kei Endou05/07/2001
Naoki Oomachi04/28/2002
Souma Okazaki11/20/2001
Senfu Kamei06/12/2001
Yohsei Kitahira06/02/2001
Hikaru Kuroda09/21/2001
Hinata Sakai10/16/2000
Manato Suetsugu03/05/2002
Rei Tanaka12/09/2000
Takumi Nakahara02/26/2002
Arashi Motoyama10/13/2001
Hiroto Yamauchi06/19/2000
Taiki Yamaguchi11/17/2001
Keisuke Yamazoe07/01/2000
Shunya Yamada06/29/2002