Players List

Name Birth Day
Keisuke Ueda10/19/1999
Tomoaki Eduarute11/16/1996
Ryota Okunaga11/17/1997
Takuya Obata12/11/1997
Taiki Kameoki12/30/1999
Shigetaka Kunimoto02/01/1999
Naoto Kubo11/22/1996
Jone Kerevi08/22/1998
Shingo Seike02/19/1997
Syo Tsuboi04/04/1996
Hibiki Nagai05/21/1999
Tsumasa Maeda01/29/1997
Yamoto Matsuoka05/31/1998