Players List

Name Birth Day
YUKIMI YAMADA10/21/1999
SAKI KODAMA01/08/1999
RIRA OOSHIMA05/29/1998
Erina Kitazawa04/11/1998
Ayaka Kumagai07/16/1998
Natsumi Sakaeda07/29/1999
hetome Sato07/14/1998
Makoto Sato12/27/1999
KAZUNE SUZUKI03/27/1999
Chiharu sekeguchi12/28/1999
HIKARU TABATA12/12/1998
No Player01/01/2000
Shiori Yamagata08/27/1998