Players List

Name Birth Day
Aoi Nanimatsu05/14/1994
Haruka Ibuki06/03/1996
Misuzu Ueta03/24/1991
Akane Ohori09/26/1996
Riho Shintani09/17/1998
Sawa Takase01/08/1998
Rio Takami06/11/1999
Yukino Tujisaki06/21/1994
touroku01/01/1930
Touroku01/01/1930
Kana Hashizume02/11/1999
Misaki Hashimoto06/28/1998
Yurina Yamamoto08/20/1995