Players List

Name Birth Day
KAREN YAMAJI02/27/1998
MIO NISHIDA05/25/1996
MIKI FUMOTO01/10/1998
CHINA IKEDA12/17/1995
ERIKA OKADA09/09/1996
MIKU KITERA09/21/1998
MILA KIMURA12/28/1998
Keita Fadilatou01/24/1994
YOUKO KOUDUKI09/16/1998
Miyuki Shibuya03/18/1998
Miyu Shimora02/14/2000
Momoka Takubo09/19/1999
Kasumi Nakajima01/04/1997
NAO FURUTA11/14/1999
MAI MIYAMOTO08/21/1998
Misato Morita01/20/1999
Suzuno Yogai08/06/1996
MISAKI WATAMOTO06/25/1999