Players List

Name Birth Day
Shino Uehara07/21/2002
Kanon Magata01/20/2001
Syuri Saito01/23/2003
Rebecca mutsumi Roy08/08/2002
Runa Kaneshima08/21/2002
Misaki Furuya04/20/2000
Hina Watanabe08/02/2002
Ayano Nakanishi12/31/2002
Yui Masuda06/12/2000
Mao Ishida09/21/2002
Eri Fukada03/20/2002
Yuyu Horita10/17/1998
Aika Yoshii 02/14/2002