Players List

Name Birth Day
Alex Woonton02/27/1988
Soutarou Okawa10/25/1991
Kazuhiro Shibata08/22/1986
Taichi Chiba09/22/1994
Kenta Tsujii10/17/1989
Kazuma Nishi08/10/1995
Takehiro Fujiwara01/31/1990
Takao Makabe08/20/1992
Kohtaro Yoshimura12/11/1993
Masashi Onishi02/21/1995
Kazuhiro Koike06/10/1992
Joshua Mau01/27/1987
Yuki Mori07/05/1985
Kan Yoshino11/16/1990
Chisei Koyama10/28/1991
Jacob Skeen04/07/1993
Tatsuhiro Nagai01/07/1996
Takeshi Mabuchi10/14/1986
Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
Tatsuhide Akabori10/02/1988
Elliot Dixon09/04/1989
Shohei Fukumoto06/12/1992
Michael Broadhurst10/30/1986
Daisuke Musya05/18/1990
Daiki Yanagawa02/19/1989
Colin Bourke10/15/1984
Shuhei Matsuhashi11/24/1993
Toshiya Takahashi10/22/1993
Masatoshi Nakamura01/24/1989
Syota Yamamoto05/09/1990
Ryuji Yonemura06/06/1995
Kousuke Kigami01/25/1993
Toshiki Hamagishi11/28/1994
Bryce Hegarty08/28/1992
Kohei Horigome09/18/1995
Daisuke Komatsu09/27/1984
NETANI VAKAYALIA02/25/1998
Genki Hasegawa01/05/1988
Kengo Fukatsu04/23/1992
Toshiki Yamauchi06/12/1993
Amanaki Lotoahea04/14/1990
Masaki Watanabe09/07/1989
Kim Seongu04/06/1992
Tim Bateman06/03/1987
Daisuke Hamano01/06/1994
Aki Makita02/21/1992
Yusuke Matsumoto06/06/1991
Takuya Takahira10/17/1990
Takehiro Nakazawa09/10/1991
Robbie Robinson08/22/1989