Players List

Name Birth Day
Hikaru Ishizawa05/12/1991
Naoki Kawamata10/31/1985
Nobuhisa Takahashi09/02/1998
Yusuke Nagae07/19/1985
Yuki Namioka05/03/1987
Shota Hirono12/10/1993
Ken Mizuno05/01/1995
Yusuke Yamada03/11/1998
Hyosuke Watanabe08/01/1995
Hirotaka Hirabara12/21/1986
Hiroki Murakawa01/19/1992
Tomoya Watanabe05/07/1989
Cadeyrn Neville11/09/1988
Taishi Nakamura09/05/1995
Yuji Hasegawa05/16/1988
Peter Kimlin07/11/1985
Toshiki Fujii04/03/1992
Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
Yuta Isobe02/27/1995
Ryosei Kohara10/05/1993
Kento Takeuchi11/16/1990
Nic Dejager02/07/1990
Finau Phillipsearle02/15/1989
Sosiceni Tokoqio02/01/1993
Takahiro Kimura12/09/1993
Daiki Konishi08/02/1987
Ryoya Shimohira11/29/1990
Jono Hickey03/30/1991
Yasunori Katagiri01/05/1992
Christian Lealiifano09/24/1987
Sam Greene08/16/1994
Siosifa Lisala02/02/1994
Takashi Toyomae04/21/1987
Kento Matsui10/02/1991
Shin Ohashi11/07/1991
Wataru Kawai06/30/1987
Katsuyuki Sakai09/07/1988
Tevita Taufui03/21/1988
Benjamin Saunders09/29/1992
Hitoshi Matsumoto09/29/1993
Vaka Joseph Wilson11/21/1981
Yuki Omichi07/30/1994
Manato Hasegawa09/07/1989
Hajime Yamashita06/14/1992
Scott Fuglistaller04/16/1987
Takuya Takeuchi11/06/1992