Players List

Name Birth Day
Kohei Asahori02/03/1994
Yoto Ioki12/20/1992
Yuki Uchida07/23/1991
Tatsuya Kakimoto04/18/1995
Yusuke Kizu12/02/1995
Yosuke Takahashi08/06/1991
Takei Yuuji10/14/1994
Che Runnya05/20/1994
Shogo Miura06/08/1995
Kohei Yoshida12/29/1989
Ryuta Ueno10/02/1985
Tomoharu Kawanishi09/25/1987
Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
Carl Wegner02/07/1991
Toshizumi Kitagawa02/07/1981
Shneil Singh02/02/1997
Jason Jenkins12/02/1995
Mitsuru Furukawa07/09/1995
Reniel Hugo07/19/1990
Joji Sato08/03/1993
Jannes Kirsten12/01/1993
Himeno Kazuki07/27/1994
Ryo Fujii04/27/1990
Taufa Olive06/05/1991
Fetuani Lautaimi10/21/1992
Kyo Yoshida06/30/1995
Kota Iwamura12/07/1993
Kaito Shigeno11/21/1990
Takehito Namekawa01/01/1990
Koki Hirano12/11/1992
Ryota Kabashima11/18/1990
Kimu Jonon05/20/1995
Yusho Takeda07/01/1993
Lionel Cronje04/25/1989
Dai Ozawa05/08/1989
Seiyu Kohara08/28/1992
Masakatsu Hikosaka01/18/1991
Taiki Masuda06/07/1990
Kohei Yuasa02/09/1992
Yuki Okada07/13/1995
Clinton Swart09/06/1992
Keita Suzuki08/16/1994
Yoshizumi Takeda04/29/1991
Yuta Haruyama06/01/1990
Vatiliai Tuidraki01/04/1995
Male Sau10/13/1987
Yates Steven07/26/1983
Yuki Kido12/21/1986
Gio Aplon10/06/1982
Henry Jamie03/11/1990