Players List

Name Birth Day
Takuma Asahara09/07/1987
Gwante Kim06/05/1992
Keiichi Tanaka10/25/1989
Yu Chinen11/18/1990
Ryota Fukamura07/23/1993
Yuma Fujino07/29/1995
Masataka Mikami06/04/1988
Daigo Hashimoto01/28/1994
Futoshi Mori04/25/1988
Hiroki Yuhara01/21/1984
Hitoshi Ono05/06/1978
Kyosuke Kajikawa09/05/1987
Naohiro Kotaki06/13/1992
JAMES TUCKER08/05/1994
Keisuke Matsuda01/06/1988
Daeyeong Yang05/02/1993
Ross Haylett-Petty01/10/1994
Takahiro Fujita06/17/1993
Henco Venter03/27/1992
Hiroki Yamamoto11/17/1992
Hiroshi Yamamoto04/28/1986
Songchang Lee08/24/1991
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Michael Leitch10/07/1988
Takahiro Ogawa03/18/1991
Jun Fujii08/10/1982
Keita Fujiwara06/27/1994
Shuhei Yamaguchi09/04/1991
Shuhei Ohshima09/16/1988
Hayata Nakao01/20/1995
Mike Harris07/08/1988
Yoshikazu Morita05/14/1989
Shin Ito12/08/1987
Jone Naikabula04/12/1994
Nicolas Kraska06/17/1989
Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
Johnny Faauli09/13/1995
Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
Keisuke Masuda05/02/1988
Taiki Matsunobu04/25/1990
Richard Kahui06/09/1985
Taiki Watanabe06/23/1987
Takehisa Usuzuki09/28/1985
Coenraad Van Wyk01/08/1988
Shohei Toyoshima01/09/1989