Players List

Name Birth Day
Shintaro Ishihara06/17/1990
Shinnosuke Kakinaga12/19/1991
Tateo Kanai11/05/1984
Genki Sudo01/28/1994
Semise Talakai09/04/1991
Shinsuke Nakamura08/18/1987
Kensuke Hatakeyama08/02/1985
Yukio Morikawa02/06/1993
Takuya Kitade09/14/1992
Shunta Nakamura02/28/1994
Kosuke Horikoshi06/02/1995
Iino Koji10/12/1994
Wataru Kobayashi03/22/1994
Joe Wheeler10/20/1987
Hiroki Terata01/07/1993
Shinya Makabe03/26/1987
Oketani Sota11/18/1994
Hiroto Kato09/30/1995
Chris Alcock06/24/1988
Gerorge Smith07/14/1980
Kenta Nakasone04/05/1989
Masakatsu Nishikawa05/18/1987
Naoki Ozawa10/08/1988
Sean McMahon06/18/1994
Jordan Smiler06/19/1985
Hendrik Tui12/13/1987
Kazutaka Ashida03/07/1990
Okoshi Genki12/26/1994
Yutaka Nagare09/04/1992
Matt Lucas01/29/1992
Kosei Ono04/17/1987
Tamura Hikaru09/12/1993
Ryoto Nakamura06/03/1991
Shohei Takeshita05/06/1989
Yasunori Nagatomo05/03/1985
Narita Shuhei12/11/1994
Matsui Chihito11/11/1994
Satoshi Oshima01/01/1988
Yusuke Kajimura09/13/1995
Campbell Magnay11/10/1996
Matt Giteau09/29/1982
Daishi Murata05/29/1988
Shota Emi12/08/1991
Seiya Ozaki07/11/1995
Ryutaro Takemoto05/19/1988
Kenta Tsukamoto08/02/1990
Takaaki Nakazuru10/24/1990
Kotaro Matsushima02/26/1993