Players List

Name Birth Day
RYOMA KUHARA04/27/1995
Yasuo Saruwatari09/28/1990
Elone Takitaki04/07/1985
Tomohiro Tanaka10/24/1991
Genki Tokushige08/27/1990
Masahiro Hibino06/20/1992
YUICHIRO HOSONO12/03/1993
Daisuke Yamashita01/19/1983
Kosetu Kawachi04/08/1993
ATSURO NAKAMURA04/11/1994
NATHAN VELLA02/10/1990
Mitsumasa Harayama04/06/1993
Naoto Osajima05/23/1991
Shuhei Kawashita03/04/1983
RYOMA NISHIMURA11/21/1995
Mark Abbott02/20/1990
JOHAN BARDOUL06/16/1987
Shuichi Kinoshita07/09/1990
Yusaku Kuwazuru10/23/1985
JOSEPH TUPE03/14/1991
Hideaki Suzuki03/04/1993
Solomon King03/08/1985
ATARU NISHIKAWA12/15/1995
HIROKI HANADA07/15/1994
Kota Yamashita01/26/1990
Masakazu Toyota05/15/1986
Shota Egashira03/19/1991
Takeshi Katsuki04/18/1982
MASAFUMI TANABE05/02/1994
GENTA HOSHINO04/18/1995
HISANORI MIMATA09/07/1995
JAMES MARSHALL02/05/1990
Hollinshead Daniel06/07/1995
JISU PARK02/22/1991
Yuki Yamasaki07/10/1992
Timothy Lafaele08/19/1991
YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993
Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
SHOTARO TSUOKA03/22/1996
Masakazu Yatsumonji07/14/1993
Kouhei Ishigaki06/25/1993
Tupou William07/20/1990
Naoki Sarugaku04/04/1990
Arata Nanri11/08/1988
Junshi Yamakita09/28/1991
Yoji Yamamoto01/17/1992
KENTARO KAMATA08/27/1994
DANIEL PETERS06/04/1985
Taichi Yoshizawa07/18/1991