Players List

Name Birth Day
SUGURU IGARASHI11/22/1993
Satoshi Ueda04/08/1989
Akira Jo07/11/1988
Takatoshi Sugawara03/13/1987
Kanta Higashionna11/26/1992
Yasuo Yamaji02/20/1985
Takato Okabe02/19/1995
Daisuke Kaneko08/12/1988
Tetsuya Shitara10/03/1986
Shinya Shimizu11/19/1992
Shinobu Takashima08/31/1992
Yusuke Niwai10/22/1991
Samuela Anise08/30/1986
Jan Deklerk02/10/1991
Finau Tupa09/23/1989
Blair Tweed04/14/1991
Shohei Yuzawa08/22/1988
Rynier Bernardo08/27/1991
Muneyuki Uematsu03/09/1990
Kosuke Urabe07/07/1995
Edward Quirk08/28/1991
Naoto Shimada05/21/1991
Ryota Suginaga06/29/1992
Shinichi Tanaka06/08/1994
Philip van der Walt07/14/1989
Toshiki Amano10/27/1990
Kouki Arai05/14/1993
Michael Dowsett03/23/1992
Tetsu Uehara02/05/1994
Yu Tamura01/09/1989
Kentaro Nagatomi04/02/1994
Yuya Noguchi08/31/1986
Fred Zelinga12/11/1992
Amanaki Saumaki03/08/1997
Kentaro kobayashi04/26/1994
Tokiro Harada07/09/1990
Hosea Saumaki05/10/1992
Aiban Mishima07/16/1994
Tim Bennetts08/01/1990
Havili Richie04/16/1988
Kojiro Fujichika01/29/1992
Kenyu Fujimoto06/01/1990
Michael Bond01/27/1987
Ryohei Mitomo12/21/1986
Israel Dagg06/06/1988
Kazuma Nakagawa10/28/1995
Kosuke Hashino11/20/1987