Players List

Name Birth Day
Miya Hirota02/01/1997
Maiko Fujimoto12/04/1991
Aoi Masui10/17/1998
Futaba Aoyagi06/24/1992
Aoi Mimura08/24/1989
Mizuho Kataoka10/11/1994
Charlotte rose Arnopp scanlan07/30/1988
Masako Koiso12/03/1990
Rinako Yokoyama07/14/1987
Anne elisabeth Simpson09/17/1992
Ikumi Suzuki02/10/1990
Riho Hamabe02/17/1994
Eriko Hirano04/26/1992
Risa Watanabe01/13/1994
Elizabeth Pera03/23/1993
Misato kozuki02/07/1996
Mai Shimatani07/28/1992
Mio Suzuki11/10/1990
Morgan Morrow08/09/1989
Veronica Schiavon07/24/1982