Players List

Name Birth Day
Miku Arai07/26/2000
Rio Kamada06/15/2000
Satsuki Kawamura10/20/2001
Yumi Kinoshita11/07/1998
Saya Kurozumi02/16/1999
Haruna Kojima03/05/2001
Utaha Kobayashi09/05/1999
Yuka Sakamoto07/30/1997
Kaeko Sakura07/31/1998
Mami Shinzaki07/08/1998
Kiho Sugiyama06/20/2001
Manami Takagi07/25/1998
Mei Tanamachi06/03/2001
Michika Doi06/19/1999
Fuka Nakashima11/06/1998
Sora Nishimura09/29/2000
Natsuki Fukudome03/26/1998
Juka Fuji01/22/2001
Hruna Fujisaki03/31/1997
Sakura Horike01/15/2000
Akane Masui05/01/1997
Ayano Murata12/01/2001
Kana Murokoshi08/03/2000
Miyuu Yoshida11/15/2000
Mei Yoshimoto03/21/2002
Venus//
VENUS01/01/1980