Players List

Name Birth Day
Taiga Abe06/26/1998
Itsuki Anzai09/15/1997
Daijiro Inoue06/02/1996
Rei Iritani06/07/1996
Junzo Odaira10/01/1997
Masahito Ozawa06/14/1996
Hiroki Ojima12/26/1996
Ryusuke Kinoshita08/30/1998
Haruki Kimura05/02/1999
Suguru Kubo04/28/1998
Akihiro Kuroda05/28/1998
Kenta Kobayashi06/02/1999
Yuta Takeda04/06/1997
Kento Chino01/10/1997
Akihiro Tsuchida01/05/1998
Tatsuhiko Tsurukawa05/21/1995
Ryutaro Maruo07/08/1996
Kaito Miyatake12/21/1999
Taichi Yokoyama10/07/1998
Taisei Ashikari07/03/1997
Naoya Gake10/25/1996
Futoshi Hasegawa12/29/1998
Hiroki Misumi12/07/1996
Yuki Miyazato01/06/1997
Daichi Morishima09/22/1997
Takanori Washino12/26/1996
Tetsunori Osaki04/26/1999
Haruka Okino10/07/1997
Yosuke Kuwata05/29/1997
Keita Sanada07/24/1996
Shoya Takayoshi04/25/1998
Satoru Nakao08/27/1996
Koei Nakano09/08/1997
Takumi Nakayama06/24/1997
Shunsuke Hoshitani09/08/1998
Takenori Matsui08/06/1996
Shunpei Miura04/30/1997
Tatsuya Miwa11/13/1996
Koki Yamano11/18/1998
Rei Asanuma07/03/1997
Yuta Itagaki10/01/1996
Sho Iwabuchi03/30/1997
Mizuki Ogawa07/13/1999
Kota Onuma11/06/1997
Kaede Kishino11/06/1997
Keiki Koyanagi12/11/1999
Izumi Konda08/24/1996
Ken Sato11/23/1996
Shingo Sato08/29/1996
Tetsu Shibata05/12/1997
Tomoyuki Tanaka04/08/1999
Tomoki Tsubogo06/12/1997
Kazuteru Nagashima04/29/1997
Kotaro Nagase08/26/1997
Kyohei Nishida08/08/1996
Tomoki Hara06/13/1998
Tatsunosuke Masuhara12/06/1997
Takeru Marumo08/07/1998
Tatsuki Miyashita05/07/1999
Takashi Yukishige01/29/1998
Ryosuke Kirigaya06/09/1995
Kanji Shimokawa01/17/1999
Takamasa Maruo01/08/1999
Riku Kaizuka03/14/1997
Yutaro Kabaya08/23/1997
Kensho Kawamura10/14/1999
Kei Kurihara08/16/1995
Naoto Saito08/26/1997
Ryusei Shimizu06/10/1999
Kanta Hetsu09/25/1996
Yuta Horikoshi10/21/1996
Takato Moriya11/08/1999
Tsubasa Yano06/23/1998
Koki Kato08/04/1997
Ryosuke Kamei06/04/1998
Tomoki Kishioka09/22/1997
Yuta Shimamoto05/24/1998
Itsuki Takagi08/08/1998
Seitaro Takeda10/16/1997
Akiyoshi Funakoshi02/26/1997
Kenta Horio06/06/1999
Shigeharu Yoshita04/05/1996
Yusuke Abe11/20/1998
Dan Ikemoto10/17/1999
Yuki Umetsu03/18/1998
Tenki Otsuka02/10/1997
Gaku Ogata03/31/1997
Tomoki Osada11/25/1999
Ryuta Kamiyama04/22/1996
Ryosuke Kawase07/21/1999
Shingo Kuwajima04/29/1995
Toshiki Kuwayama06/06/1996
Yoshiyuki Koga08/28/1998
Keisuke Sasaki06/27/1999
Sho Sasaki08/04/1996
Yudai Shimada05/16/1998
Kenta Tadokoro10/16/1998
Yamato Chitosehara10/06/1998
Taku Toyama07/05/1999
Ryotaro Nakanishi08/31/1999
Kai Fujinami10/27/1997
Akihiro Mizutani07/25/1996
Tetsuya Minami12/10/1997
Ryuku Miyauchi06/14/1997
Keisuke Yoneda12/17/1999
Daiki Ito12/24/1996
Akihiko Uno01/17/1998
Atsuki Kuwayama11/15/1997
Kyosuke Kodama02/11/1997
Hinata Takeshita08/05/1999
Shogo Nakano06/11/1997
Ryosuke Hirai04/06/1997
Shoon Flynn07/22/1996
Yuta Matsumoto06/18/1997