Players List

Name Birth Day
Daigo Asato08/16/1998
Shogo Okada07/05/1999
Shunya Oyama05/26/1998
Shimpei Kamata09/07/1997
Jun Kitajima06/08/1997
Kenta Tsunoda08/29/1996
Yu Tsuboi10/17/1995
Yuto Nishikawa02/23/1997
Ei Masuda05/30/1996
Keisuke Mori02/14/1997
Shogo Yamasaki10/04/1998
Kaito Yokogi09/27/1998
Kaoru Ishii09/11/1998
Kumpei Onishi04/26/1996
Akira Kanetake07/26/1997
Naoki Shibata06/08/1995
Fugo Takada06/01/1999
Shusuke Takahashi02/07/1997
Hayato Yoshida03/05/1997
Tomotaka Ishimatsu09/11/1997
Ikko Okura05/27/1999
Kosei Kanatani10/09/1998
Sohei Kaburaki11/13/1997
Minato Goto06/30/1997
Seigo Shibata10/17/1997
Hayato Takeda08/08/1998
Daiki Nakano02/14/1997
Kenta Nakahara02/04/1999
Kanta Higami12/27/1999
Naoki Hourai09/21/1998
Keizo Mokuya09/18/1996
Toshiki Wada12/02/1996
Masaki Iwata04/02/1999
Riku Uemura11/17/1998
Shunsuke Kawazu09/14/1995
Yasuto Takenochi11/25/1999
Keisuke Cho01/24/1997
Mao Tsuchida12/04/1998
Torai Nakata07/08/1998
Yosuke Hirotsu08/25/1997
Shunsuke Fukayama06/11/1999
Ryoto Misumi11/26/1999
Taisei Mori11/23/1995
Shinko Tsuchiya03/19/1998
Kai Imai12/28/1998
Takafumi Kano02/21/1999
Hibiki Kawami09/23/1998
Yuhei Sugiyama06/05/1997
Atsushi Suzumura02/09/2000
Yuki Naruo03/29/1999
Ryuta Matsuyama08/16/1996
Ryo Miyashita09/15/1997
Ryo Akatsu06/09/1996
Kosuke Aramaki06/28/1996
Kodai Okazaki07/27/1998
Takuro Orii06/23/1998
Rentaro Kanezaki04/11/1996
Tatsumi Sasaki09/13/1997
Tetsuhiro Shioi11/15/1996
Yuhei Shimada12/25/1997
Ryuma Suenaga09/10/1998
Kanta Matsunaga09/28/1999
Masaya Yamada08/03/1998
Shingo Yuzuki09/18/1998
Ishihara Naoyuki09/10/1997
Kento Kumagai06/09/1997
Rantaro Kotake09/27/1999
Yuki Kono05/01/1996
Kazuki Kokubo04/29/1995
Mizuki Kobayashi10/02/1997
Shu Shimada04/06/1998
Tokuma Tanoue06/24/1997
Hideto Niguma06/24/1998
Sora Hidaka02/20/1999
Shiyu Maekawa07/25/1998
Yuto Matsuoka02/22/1998
Daiki Morita09/05/1997
Yuzo Yamamoto05/17/1997
Chiaki Ishikawa11/30/1996
Hayato Imoarai10/22/1997
Shin Ueno01/14/2000
Kaito Kwai07/29/1999
Rei Kosugi02/16/1999
Minami Shikao06/14/1997
Kentaro Torigoe08/15/1998
Ryoji Nonaka12/03/1997
Doga Maeda11/30/1996
Keisei Mori12/26/1998