Players List

Name Birth Day
Anzai Kota03/23/1999
Shota Ohno07/19/1996
Kyouhei Kajizuka12/28/1996
Daimu Kato07/25/1998
Ren Kinoshita09/13/1999
Shin Kimura01/13/1998
Ryosei Kojima11/20/1999
Kurato Shiota08/17/1997
Kei Shibuya07/24/1997
Amon Takeshita03/05/1998
Takahiro Naka08/11/1999
Taiki Noguchi04/20/1999
Taiki Fujii01/04/1998
Sho Furuhata12/10/1996
Yuki Yotuya09/02/1998
Yuta Ohno07/19/1996
Yuma Kawabata10/01/1998
Yuichiro Koizumi11/05/1997
Rinpei Sakaki11/12/1999
Sasuke Shibasaki02/20/1997
Hiroyuki Tsujimoto05/11/1996
Kai Hirata01/25/1997
Gen Abe05/29/1996
Manabu Ito04/12/1996
Hiroshi Ohira04/16/1998
Noriyuki Kureyama07/25/1998
Shoi Koshita04/09/1996
Takeshi Sasaki04/17/1997
Kotaro Shiba05/17/1998
Yuta Shimizu06/17/1997
Tomonori Takeda05/27/1997
Talau Fakatava12/07/1994
Kosuke Tsuchiya10/03/1996
Kosuke Hattori09/07/1997
Hayato Hirayama04/12/1997
Yuki Okamoto10/26/1999
Riku Kanezaki01/16/1997
Taishi Kawano02/10/1998
Yudai Goto05/08/1998
Taisei Shinohara04/24/1997
Shinji Tanaka07/10/1997
Tsukimasa Tanaka11/22/1999
Yuki Tanaka02/26/1998
Ritoku Tamura06/01/1998
Tsuji Naoya03/26/2000
Daisuke Tomaki07/01/1997
Masakazu Higashizaki08/29/1999
Kento Fujita06/19/1996
Hiro Matsukawa04/25/1999
Takeshi Mabari01/02/1996
Miyaji Kuon06/03/1999
Junpei Yukawa04/24/1996
Jura Asanuma05/23/1996
Amato Fakatava12/07/1994
Masanori Izumi03/06/2000
Masaya Ishizawa01/06/1997
Riku Kato03/22/1998
Takumi Tokairin06/14/1999
Atsushi Mizofuchi10/31/1998
Takanobu Minami03/03/1998
Kansuke Murakami02/25/1997
Taichi Ito05/17/1999
Ohuchi Hyuga05/08/1999
Yuta Ohya10/01/1996
Daiya Kobayashi08/17/1998
Kosuke Sugino10/14/1996
Kaito Takamoto04/07/1998
Kenyu Asakura04/14/1999
Kohei Arai06/11/1999
Ryo Ando03/21/1999
Junpei Iizuka02/16/1998
Tomokazu Ishimoto07/02/1999
Shin Satou07/19/1998
Ryunosuke Satou04/15/1996
Takumi Sonoda01/28/1997
Eitaku Dobashi07/16/1996
Sean Hasegawa01/09/1998
Yuji Matsuhashi07/27/1998
Takumi Apisai07/14/1996
Ryuji Ishii05/10/1999
Daiki Ishibashi07/25/1997
Shoki Okabe07/13/1999
Yukihiro Onabuta12/13/1998
Kohei Kawaguchi07/04/1997
Yuzuki Sakata07/01/1996
Siope Lolo Tavo06/19/1997
Keiichi Suzuki07/07/1998
Katsuto Hatamaka09/25/1996
Daiki Hoshino07/12/1997
Rikuto Ozawa10/17/1997
Shintaro Kamata01/14/2000
Yoshiharu Saito03/14/1997
Asuka Sato04/13/1997
Takumi Suzuki09/02/1998
Katilimoni Tuipulotu08/29/1996