Players List

Name Birth Day
Kosei Ariga11/29/1997
KanOgoshi08/16/1999
Shohei Oyama11/15/1998
Kohei Kan10/28/1996
Yuta Kurihara05/08/1996
Yuji Kobayashi12/24/1998
Takumi Sakata12/30/1995
Hiroshi Sukigara01/03/1996
Toshiyuki Seta02/10/1999
Yushi Takai06/14/1995
Motoi Takizawa09/26/1997
Tsubasa Takeuchi06/26/1996
Takeuchi Hiroshi07/10/1998
Yoshinobu Tanaka09/25/1999
Masahiro Nakagawa10/22/1994
Shobu Harada04/02/1999
Hayato Hosoda06/29/1995
Yushi Machida04/29/1995
Takumi Matsumoto08/10/1997
Taro Murohoshi06/05/1997
Jin Washizuka11/22/1995
Yuki Watanabe02/16/1999
Rintaro Iwashita04/22/1996
Okada Ryota05/04/1995
Masahiro Ogamo03/06/1996
Takehiro Nakagawa05/14/1996
Keitaro Nakamoto12/15/1996
Daiki Naruge09/07/1999
Mamoru Harada04/15/1999
Hiroki Yasuda05/13/1997
Reo Yamasugi12/17/1998
Hideharu Yamamoto06/02/1997
Yuki Ikeda10/20/1998
Akira Ito01/14/1997
So Uetake12/28/1996
Reo Okada05/12/1999
Hayato Kawabata04/22/1997
Yuki Kitamura04/28/1998
Kodai Sato04/14/1996
Yuro Sampei02/17/1999
Naoyuki Shigemasa12/08/1995
Kota Shinohara06/14/1999
Yuto Takano07/21/1995
Yoshiki Tanaka05/25/1996
Takayasu Tsuji10/28/1995
Souta Masuda04/28/1998
Kaito Aibe03/29/1999
Naoki Uchida02/26/1998
Kei Ohyama04/21/1995
Hidekazu Kawai07/09/1997
Shu Saito10/30/1995
Keisuke Sekimoto05/24/1998
Taiga Tsujimoto04/28/1996
Ryosuke Nakao03/22/2000
Hiromu Nishimatsu07/14/1994
Shoutaro Hashimoto05/09/1995
Goki Hamano05/15/1998
So Hirano03/05/1998
Tatsuo Mikami05/01/1998
Mondo Michizoe06/08/1998
Ryunosuke Muramatsu02/24/2000
Akitsugu Yazaki03/21/1996
Kai Yamaguchi01/15/1998
Kohei Yamaguchi12/31/1997
Akira Yamanaka04/07/1996
Kensuke Rachi07/24/1996
Kai yamamoto03/17/2000
Ryutaro Azuma03/15/2000
Kai Ando07/27/1998
Takuro Ishikawa10/04/1993
Daiki Iwata09/09/1998
Shingo Ezaki07/30/1996
Kosei Oki07/11/1998
Ryuma Kamimura02/10/1998
Gaku Saito05/15/1999
Kenki Takanokura07/07/1997
Yutaro Nishiya06/23/1996
Keitaro Hashimoto07/29/1998
Shota Masuda11/09/1996
Shunsuke Wakabayashi06/27/1998
Fumiya Aoi04/15/1995
Kouki Igarashi09/22/1998
Tomoya Kimura04/28/1997
Yutaro Tanaka05/05/1997
Daichi Nakamura02/14/2000
Soh Nakayama03/26/1998
Yosuke Nishibori12/14/1998
Kyo Furuta02/25/1997
Dan Matsumura06/23/1999
Shodai Minami07/17/1996
Kohei Myoga06/10/1999
Taisuke Morikiyo06/20/1996
Kaili Alexis Iue07/21/1999
Kai Oki05/02/1998
Sogo Okamoto06/18/1997
Yuki Kato04/26/1999
Daishiro Ganaha07/08/1999
Naoki Koyata01/15/1999
Seishiro Sho12/07/1996
Keita Segawa09/26/1994
Kazunari Takagi06/23/1997
Shinya Takano12/31/1995
Shunsuke Tsukuemoto06/21/1996
Kohki Nakajima05/13/1997
Kazumasa Nakayama06/14/1996
Kazumasa Nakayama06/14/1996
Eisuke Miyamoto09/21/1996
Kyosuke Miyamoto01/12/1999
Yusei Miyamoto01/22/2000
Yusuke Yabe11/27/1997
Hayato Yamanouchi01/27/2000
Masahiro Yokota11/02/1995
Naotaka Abe05/01/1999
Riku Oya09/30/1998
Shota Kamagata09/28/1998
Ryosuke Kan01/15/2000
Yuta Kurihara10/12/1997
Shinta Kokuryo05/23/1999
Shimin Kohara06/22/1996
Masaki Shibao05/25/1996
Satoshi Toda04/09/1995
Ryoya Nohata11/23/1999
Ryutaro Nomura10/02/1994
Yuji Hidaka07/17/1998
Toya Hirokawa01/29/1997
Shuhei Matsushita09/20/1996
Ryoya Miki01/11/1999
Hiroaki Anzai03/07/1997
Masaya Kanado12/13/1998
Tatsuhiro Tanji11/19/1996
Kohei Toyoda04/08/1996
Musashi Sato04/02/1996