Players List

Name Birth Day
Kiyoaki Ookushi10/14/2000
Tatsuki Matsuo04/04/2000
Toshihide Ohoe08/26/2000
Hiroyuki Amano07/17/2000
Gakuto Mitsuyasu11/26/2001
Takashi Hirai03/26/2001
Kenta Masuda04/12/2001
Kousei Hirai09/01/2000
Shinpei Fukada10/01/2001
Daisuke Izaki04/19/2001
Kantarou Shiraishi07/13/2000
Takuya Nitsuta05/11/2000
Satoshi Honda08/15/2000
Youto Nishimura08/18/2001
Kaoru Abe09/13/2001
Ryuta Imokawa02/13/2002
Ryotarou Kaida05/06/2001
Shuto Kamo06/04/2001
Iori Kinoshita12/13/2001
Kousei Kudou10/25/2000
Wataru Kobayashi07/26/2001
Tomokazu Shibata12/01/2000
Saya Nogami02/05/2002
Takuya Hidaka08/28/2000
Masashi Hirai03/26/2001
Kisuke Fukushima06/14/2000
Makoto Fujino11/17/2000
Riku Matsuo07/18/2001
Atsushi Yamato12/04/2001
Ryuto Watanabe07/17/2001