Players List

Name Birth Day
Shohtaro Kameyama09/17/2002
Kentarou Toyoshima04/05/2001
Daiki Maki09/18/2000
Kouta Iso10/20/2000
Daisuke Kobayashi03/24/2001
Kaito Mesaki06/11/2001
Youta Inoue07/09/2000
Ryosei Ootsuka11/29/2000
Youki Ohkoshi10/11/2001
Shinpei Kurokawa09/02/2000
Tomooki Oomura03/21/2001
Hayato Watanabe04/21/2000
Koutarou Oomori05/31/2000
Kyouhei Makino04/26/2000
Haruhiko Uemura11/13/2000
Chikara Amada07/03/2000
Tomoya Inoue06/26/2001
Junpei Imai10/19/2001
Eishin Urase06/05/2001
Nao Ebato03/30/2001
Haruto Ohsato04/01/2001
Taichi Oota04/03/2001
Kazuhisa Okamoto10/09/2000
Sorachi Kawagishi04/24/2001
Gou Satou03/12/2001
Atsuya Zyozyo09/04/2001
Kaito Tanaka08/15/2001
Youken Narita12/12/2001
Ryotarou Nemoto02/25/2001
Takeru Hagiwara01/23/2003
Tokio Fujii07/11/2001
Ryutarou Minaba07/22/2000
Fumiya Miyashita05/20/2000
Michihiko Miyata04/24/2001
Shoki Munakata04/26/2000
Akio Mochida10/03/2001