Players List

Name Birth Day
Yousaku Kihara12/11/2000
Hiroki Minamikawa02/19/2001
Sho Fukui05/06/2000
Ryohta Tsurumaru04/20/2000
Kouki Yoshinaga09/08/2000
Kei Osada04/29/2000
Masato Kojima04/16/2000
Ryohta Tomoike06/27/2000
Kou Yoshimura10/07/2000
Tarou Ide11/15/2000
Zyuki Furusato11/12/2000
Yousuke Takarada04/10/2000
Kotaro Haraguchi10/11/2000
Takumi Takeshita07/17/2000
Kouki Terasita05/09/2002
Fuga Inoue07/01/2001
Sota Ueshima07/21/2000
Taiki Ueno08/31/2000
Luku Ueno05/06/2000
Sumiaki Okada02/21/2001
Taiga Kawasaki05/10/2001
Kousuke Kihara06/22/2000
Tatsuhiro Kubota09/22/2000
Youji Konishi04/02/2001
Rikuo Shiki08/29/2001
Youta Shukuri09/12/2000
Takeru Suenaga02/05/2001
Tomu Takamoto10/10/2001
Kousei Tamaki06/04/2001
Taichi Nakamura07/04/2000
Ryuta Nakamori07/16/2000
Hitoshi Nagashima04/08/2001
Kaito Nagano11/29/2000
Youta Nishihama05/21/2001
Syun Hattori10/23/2001
Youya Hirose04/07/2001
Kei Honda10/09/2002
Taiga Matsuoka09/03/2001
Shunta Mori09/25/2001
Yuta Moriyama06/12/2001