Players List

Name Birth Day
Hayata Kawamura03/27/2001
Kengo Wada03/15/2001
Shimon Yamada06/19/2000
Jyun Kawaguchi04/21/2000
Syana Higashiura09/19/2001
Taiki Oomi05/07/2000
Ryo Takahashi03/02/2002
Yousuke Kouno01/26/2001
Youri Suzuki04/04/2000
Kousei Hamano11/24/2001
Kentarou Fuku09/27/2001
Motooki Saitou10/19/2000
Kentarou Watanabe06/25/2000
Shinnosuke Watanabe12/19/2000
Tarou Iwagami11/19/2000
Shuto Okuda07/28/2000
Shu Katou07/05/2001
Haru Kimura05/31/2001
Yoshinobu Koseki03/23/2002
Youta Komatsu07/11/2000
Naoaki Shiba07/26/2001
Sho Shimazaki04/16/2001
Taranosuke Sotozaki04/13/2000
Hisaru Takahashi07/25/2001
Kou Tsutsumi02/05/2001
Junichirou Togashi10/05/2001
Minami Nakagawa05/11/2000
Kenya Horiguchi05/14/2000
Kouki Maeda07/03/2000
Ukyo Magara11/10/2001