Players List

Name Birth Day
Kenshin Ito05/06/2000
Ryouma Onodera09/07/2000
Shuta Ishiyama09/20/2000
Kini Aogaki09/27/2001
Keito Nezasa04/10/2000
Patric Cata06/19/2002
Shu Shibuya02/05/2001
Keita Takeuchi06/28/2001
Towa Segawa03/08/2002
Youya Ito10/03/2001
Ryuki Shima11/29/2002
Youki Nakanishi06/30/2000
Takeru Miyamoto05/20/2000
Ryosuke Oomura09/07/2001
Tevita Poleo03/16/2001
Gouta Iwane10/01/2001
NAOKI KUBOTA05/13/2002
Youki Akai05/05/2001
Shunpei Asai11/04/2000
Asaeli Lousi01/26/2000
Yoshinari Ikakeyama04/24/2001
Tetsu Ikoma06/09/2001
Kandai Ooshima03/26/2001
Shuya Kakutani06/30/2001
Tokuma Kabese01/12/2002
Kouta Kusaba11/14/2001
Ren Kumagai08/06/2002
Senta Sumida08/29/2000
Shouei Takahara04/12/2002
Kazuki Taki04/17/2001
Hikaru Tanaka10/14/2001
Keishi Tsuno12/03/2000
Ryunosuke Fujiwara10/10/2002
Sota Yagi07/29/2002
Ayumu Watanabe02/18/2001