Players List

Name Birth Day
Ryouga Nakamura03/17/2001
Masazumi Noda05/25/2000
Ikuya Saisyu10/25/2000
Shouta Kawabata05/29/2000
Kai Masuda05/14/2000
Mizuki Koba05/12/2000
Kei Takahashi02/15/2001
Genta Nishimura06/10/2000
Taisei Hiraki07/01/2000
Ranmaru Awa01/31/2001
Ryuya Takamine12/18/2000
Hikaru Ishikawa01/03/2001
Shoei Ishiyama10/16/2001
Riku Mizuno12/21/2001
Taiyoh Amemiya02/25/2001
Hajime Isano10/13/2000
Ryuya Ishii10/17/2001
Ran Ishizuka04/28/2001
Tetupei Ootake09/06/2000
Kouki Kumasaka03/22/2002
Rikimaru Kumada04/05/2001
Ryotarou Shimizu11/18/2001
Kaito Sugimoto10/17/2001
Naoki Takahashi12/20/2000
Kuto Nakamura08/25/2001
Ryotarou Noda01/11/2002
Manato Hayashi02/23/2002
Daichi Hayashi04/13/2001
Syota Fukumuro08/04/2001
So Makino02/22/2002
Akihiro Mochizuki03/17/2002
Ryuto Yajima09/06/2000
Seita Yamazaki09/15/2000