Players List

Name Birth Day
Kouhei Suzuki05/09/2000
Junki Tokota12/23/2001
Ryouhei Kii02/16/2001
Yousuke Kii03/15/2001
Youku Konno04/18/2000
Shunsuke Ito05/02/2000
Eiichirou Kaneko04/27/2000
Makoto Watanabe06/19/2001
Kenji Satou01/04/2003
Taisei Konishi09/01/2000
Haruta Shimamoto03/19/2002
Kanta Tsuda10/17/2000
Jyun Sasaki07/17/2000
Kenya Nishikawa06/03/2001
Katsuki Ishiduka07/06/2001
Takehito Ekawa08/19/2000
Ren Odahara08/07/2000
Daisuke Ito07/15/2001
Shota Amo12/24/2001
Daikichi Ito11/21/2000
Yoshihiko Ookubo08/07/2000
Kyouichi Okada12/29/2000
Shunta Kamiya07/21/2000
Takehito Kamei01/07/2002
Keishirou Kuwata01/17/2002
Kouki Taguchi09/01/2000
Keitarou Takeya04/19/2000
Motohiro Tarajima06/23/2000
Shusaku Nishiyama05/22/2000
Hayate Hiraishi02/09/2002
Fuuto Hirakata05/06/2000
Rintarou Honda08/09/2000
Kounosuke Mari08/26/2001
Kazuaki Yamaguchi05/01/2000
Kouta Yuasa06/06/2000
Takashi Yokota07/20/2000
Masaki Yoshizawa12/27/2000
Soutaro Watanabe10/22/2001