Players List

Name Birth Day
Tsubasa Andou12/19/2000
Reona Suzuki05/27/2001
Akinori Seki11/09/2002
Shu Yamauchi04/30/2000
Kentarou Kuwahara08/29/2002
Ryouga Sasaki12/23/2000
Hiromu Suzuki08/23/2000
Rei Hasegawa06/29/2001
Takashi Hatakeyama05/05/2000
Rui Miura10/03/2002
Ryo Ohki07/10/2001
Shunsuke Aonuma06/17/2002
Ryohta Tadano10/20/2000
Tatsuki Matsumoto07/31/2000
Youta Morioka10/23/2001
Taiga Sakai08/06/2000
Rikuto Takeuchi06/12/2001
Naoya Hijikata07/19/2000
Seima Arai10/08/2001
Kouta Ito02/21/2003
Sota Ueno06/16/2001
Keisuke Enoki05/31/2002
Kazuma Oono11/06/2002
Mitsutaka Kukisawa01/25/2003
Yawara Konno12/01/2000
Itsusei Gouke09/10/2002
Taiyoh Takahashi07/04/2002
Ayato Takemori11/16/2002
Ryodai Chiba04/16/2001
Ryohta Nemoto04/01/2001
Youya Matsushita10/09/2002
Raichi Yokomichi07/26/2001
Isa Yoshida02/19/2003
Yohta Watanabe11/03/2000
Gen Watanabe05/17/2002
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980
non01/01/1980