Players List

Name Birth Day
Naoki Kitada01/17/2001
Taisei Nishi02/27/2001
Kohyoh Ikeda11/22/2000
Sincle Kanzoh08/20/1999
Shinckuru Ren04/24/2002
Kouhei Yamamoto02/20/2001
Shuta Shigematsu08/14/2000
Kouki Murata07/19/2000
Chikashi Tanaka08/08/2000
Ashden Wateryou Wednes04/05/2002
Satoru Dohzono02/09/2001
Rikuta Zyozawa01/13/2001
Takuya Nakahata07/18/2000
Taiki Suzuki03/08/2001
Ryuki Yamashita03/07/2001
Yohta Nishio06/10/2001
Ryuki Okada08/21/2001
Rin Kaeta01/22/2002
Kotaro Kamada06/13/2001
Youki Kitsuya07/22/2002
Youhi Kudou11/11/2000
Sota Kunikane01/19/2002
Kousuke Sasaki04/24/2001
Ryohta Satou05/17/2000
Tenma Shirai12/02/2000
Shoma Sumida09/22/2002
Ryo Takahashi03/13/2002
Ryosuke Hasegawa11/07/2001
Shohya Hatakeyama07/15/2001
Toshiya Harada04/13/2001
Kousuke Yanagawa07/01/2002
Vea Taumoefolau11/05/2001