Players List

Name Birth Day
Tomohiro Kamimori11/07/2000
Ryosuke Muraki05/14/2000
Kai Nakagawa08/13/2000
Shoki Inadome06/28/2000
Kai Egane06/23/2000
Kaku Idou11/19/2000
Reiji Kawamura06/03/2000
Ryouga Akiyama12/09/2000
Mikiya Takamoto03/15/2001
Taeta Akiyama10/11/2000
Koutarou Kanehisa04/23/2000
Chihiro Matsuyama01/05/2001
Riku Mishima09/02/2000
Ryohta Tomoi08/04/2000
Jin Ashiduka09/29/2001
Tomoki Adachi05/24/2001
Tatsuki Ida07/15/2000
Rintarou Inoue10/05/2000
Hayate Era09/18/2001
Mamoru Oohira08/29/2001
Akito Okui09/17/2001
Itsusen Kanou01/12/2002
Sora Kobayashi05/06/2000
Shohtaro Sasaki10/05/2001
Tsunami Shimoyama10/26/2001
Kokoro Shinya08/12/2001
Ruka Sugimoto07/30/2001
Ryuji Tachiki08/17/2000
Keitarou Tutumida04/18/2000
Kouki Nakamura09/02/2001
Shouta Nomura01/02/2002
Shu Hagihara07/13/2001
Masaki Yamazoe10/30/2001
Kensei Yamanaka11/23/2000
Kanta Yoshida09/01/2001