Players List

Name Birth Day
Ren Ochiai02/05/2001
Eito Kanamori01/25/2001
Toshiki Yoshida08/05/2000
Kouta Satou08/29/2000
Kniballwag Setareki tawake01/09/2001
Daichi Satou08/08/2000
Hyuga Sawata04/14/2000
Ren Tashiro12/29/2000
Reiji Hisamatsu05/31/2000
Taisei Katou08/05/2001
Itsuki Sugawara01/07/2001
Keita Doi06/05/2000
Hiro Funabashi09/04/2001
Shouta Takada08/13/2001
Sota Awaji09/04/2001
Yohei Ohsawa10/17/2000
Tatsuya Kagaya12/23/2000
Haruchika Katou04/07/2001
Ryo Koshitaka03/05/2001
Ryo Sasaki05/03/2000
Shoma Satou05/27/2001
Ryuta Satou04/07/2000
Kakeru Shindoh07/13/2001
Mio Takano04/05/2001
Riku Takahashi04/07/2001
Itsuki Takayama04/17/2001
Sota Taguchi05/07/2001
Shinya Nara08/31/2001
Jo Hatakeyama12/06/2000
Takurou Fujiwara06/28/2001
Seiya Watanabe11/21/2001