Players List

Name Birth Day
Sora Nishimura09/29/2000
Sayaka Suzuki05/19/1997
Yukari Tateyama10/01/1997
Yume Hirano03/15/2000
Fumiko Otake02/02/1999
Mifuyu Koide12/21/1995
Tomomi Kozasa11/21/1991
Emii Tanaka10/19/1999
Hana Nagata05/19/2000
Bativakalolo Raichelmiyo09/18/1997
Pete Someya Eimi07/16/1999
Rinka Matsuda12/05/2001