Players List

Name Birth Day
KENTARO KITADA08/27/1992
KEISUKE KUSAWAKE10/31/1994
JUN KOTERA11/06/1992
AKIHIRO TAKAMITSU07/29/1991
YUTA MORINO07/08/1992
KENTA LWAKURA04/02/1985
HIDEKI KAWAMURA12/24/1980
MASANORI NISHIKAWA03/06/1995
KAORU MATSUYAMA10/08/1990
RYODAI LGUCHI05/12/1992
SHINNOSUKE KAWAI09/18/1975
NAOYA KOSAKA06/08/1992
SAKUHIRO HARANO08/14/1990
HIDEAKI YAMADA01/16/1976
YUHILMURA12/28/1993
AYUMU OOURA07/28/1992
TATSUNARI KATO06/02/1994
TOMOYA TANAKA07/17/1980
SUSUMU NISHIUMI03/19/1991
REN NISHIDA12/18/1998
NOZOMI MORISHIMA02/09/1993
YUTO UEDA03/02/1994
KUNPEI TAKADA12/24/1992
LPPEI SATO01/13/1993
TOMONOBU SUZUKI10/02/1992
TATSUMA TAKAI09/19/1990
ATSUKI MIMURA01/05/1995
DAICHI NOMURA09/11/1992
KAZUKI SAKAMOTO06/02/1991
YUSUKE DOI04/21/1992
KENTA NAKANISHI08/08/1990
HARUO NAKAYAMA07/02/1990
TOMOKI NISHIYAMA01/13/1991
SHUNSUKE MASUDA01/25/1993
TATSUYA MIYAHARA10/27/1994
KAITO KIMURA07/21/1992
HIROKI TAMURA09/21/1994
YUKI FURUKAWA06/09/1991
SHIGEYOSI MURAKAMI06/07/1995
MASAAKI YANEDA07/25/1990
DAISUKE YAMASHITA06/13/1994
MASAKI OKADA03/31/1993
YUTO SASAKI04/11/1996
YUTA TAKAKURA05/06/1993
KEIGO YOSHIDA08/08/1992
None01/01/2000
non register01/01/2000
None01/01/2000
non01/01/1980