Players List

Name Birth Day
KENJIROU ABIRU10/13/1982
DAISUKE ISHIDA12/16/1973
KOUJI KAWASHIMA03/02/1972
KISHIO HASAMA07/25/1975
SEIICHI MUKAI09/14/1976
KATUNORI YAMASHITA06/01/1978
KENJI KURA05/03/1978
KYOUSUKE NAKASHIMA06/22/1973
SHUNSUKE NAKAMURA10/18/1992
HIROKATSU HATADA03/02/1975
RYOUYA KUROKAWA08/04/1989
NAOYUKI SHIMOMICHI04/18/1973
KOUJI FUKUYAMA10/07/1978
TOSHIHIDE HORITA03/16/1993
TAKUMA INOUE09/14/1992
YOSHIMASA KAJIKURI08/17/1981
SHINJI KAMITAKA04/11/1994
YUKI TETSUYA07/16/1986
AKIRA NAKATAKE11/22/1974
KEISUKE MATUO01/16/1989
YUZO MATSUOKA06/10/1998
TAKUO KAWASAKI06/12/1977
KANAME NISHIHATA04/06/1977
HIROKI HANADA07/05/1994
SHOUHEI YAMAGUCHI03/22/1989
SHIROU ARAKAWA02/23/1972
KATSUYA ISHII06/29/1987
DAISUKE KOYANAGI03/12/1980
YUSAKU SUETOU07/30/1992
YASUHIRO TSUIKI11/13/1986
TSUYOSHI TOKUNAGA05/25/1980
KENTA ISHII11/02/1996
SHINYA ISEKI07/02/1985
HIDETOSHI TSUJITA01/13/1994
YOUHEI NAKAI09/17/1988
KAZUNORI INOUE02/09/1972
KAZUNARI ENOKI01/06/1989
SABURO ODA02/26/1982
ATSUSHI KUNITAKE04/01/1994
TSUYOSHI TASAKA04/05/1971
KEITAROU HAMASHIMA06/14/1996
HIDETSUGU ASADA08/18/1988
ALOISIO MOSEITUBA05/24/1993
JUNJI SAKAMOTO09/04/1984
KAZUYA TESHIMA03/13/1975
HIROYUKI FUJINAMI08/30/1982
YUZO HOTTA12/09/1977
TSUYOSI YAMAGUCHI11/20/1989
MAKOTO TSURUMARU10/05/1976
TOSHIYUKI WATANABE07/31/1975