Players List

Name Birth Day
SATOHIRO AIDA07/17/1970
TAKUYA KAWAMURA04/05/1977
TOMOHIRO KUBO05/02/1981
MASATO TAMURA10/14/1978
SHINSUKE HIRATSUKA07/08/1992
MITSURU FUKAYA07/14/1972
SHINYA MUTO09/27/1992
TAKURO YONEYA12/12/1990
RYOSUKE TAKAIWA03/27/1993
KEN TSUKAGOSHI09/12/1977
YUTARO NAKAMURA06/13/1987
KENTO HAYASHI08/06/1988
YASUSHI AMAGAI02/25/1975
YUTA IBA10/27/1987
MASASHI TAKAHASHI01/20/1979
MASANOBU TAKAHASHI12/13/1991
MASATO NAKAGUKI04/29/1993
FUKUDOMI TAKAYUKI03/29/1983
Nataniela Oto05/16/1978
AKIYOSHI KAWAGUCHI12/22/1987
KEISUKE GOTO05/20/1991
JUN SHIMIZU05/22/1986
TAKAAKI SHIRAKAWA01/16/1994
YOICHI HIROSE11/01/1976
KENTARO KOKUZAWA03/27/1981
KENTA YASUI04/26/1990
DAIKI HORIHATA01/29/1993
TOMOKI YOSHIDA02/22/1982
MASAYA AKAHORI01/12/1994
RYOTA FUJII12/02/1984
MIZUKI YANAGIHARA11/10/1988
Epeli Nakolinivalu06/30/1989
RYUTARO KAWAJIRI09/14/1976
KENTA SAITO05/08/1991
KOTARO NAKAMURA01/21/1992
TAKUYA FURUKAWA08/07/1993
JUN MATSUMOTO11/04/1972
KENTO ADACHI04/19/1991
HIDEKI IGARASHI01/04/1973
KEITA IWATANI07/30/1990
SATOSHI KIMURA09/11/1984
TAKUMA TAKAHASHI08/17/1990
KENSUKE TANAKA01/15/1990
TETSURO MIURA07/17/1986
TASUKU SATO11/27/1986
DAISUKE NATSUI10/27/1988
TOSHIKI HASHIMOTO06/27/1993
TAKURU MARUMOTO10/24/1991