Starting Lineup

# Name Birth Day
1Mitsunori Fujioka (Cap)71/13/3871
2Yousei Murakami71/13/3871
3Tomoya Fukushima71/13/3871
4Youtarou Tani71/13/3871
5Fuuga Tanaka71/13/3871
6Daishi Tanaka71/13/3871
7Taichi Hiraoka71/13/3871
8Souma Andou71/13/3871
9Naoki Arioka71/13/3871
10Outa Satou71/13/3871
11Fuuta Kobayashi71/13/3871
12Tatsuya Sakou71/13/3871
13Kurouda Kuroiwa71/13/3871
14Taiki Inada71/13/3871
15Daijiro Kubo71/13/3871
16Yoto Yakami71/13/3871
17Yousuke Maeda71/13/3871
18Aito Satou71/13/3871
19Ryoya Otsunari71/13/3871
20Taiyoh Gion71/13/3871
21Yamato Fukuda71/13/3871
22Ren Watabe71/13/3871
23Shu Kinoshita71/13/3871
24Kousei Tachibana71/13/3871
25Shinosuke Sakamoto71/13/3871