Starting Lineup

# Name Birth Day
1Genjiro Hosoya05/01/2001
2Haruki Fujii (Cap)02/07/1999
3Kohei Mitsumoto09/08/2002
4Riku Takamura04/25/2003
5Ryo Saito06/12/2000
6Kanji Iwasaki05/28/2002
7Takumi Kokago10/31/2000
8Tetsu Onodera04/20/1999
9Daichi Saito11/22/2000
10Takuru Iwai08/20/1999
11Yudai Takahashi07/21/1999
12Keita Mizumori08/09/2000
13Ken Kameyama05/08/2000
14Hirokazu Matsuda10/16/2002
15Ukyo Kittaka08/25/1999
16Akihiko Kusaka12/14/2000
17Shusaku Hoshi04/20/2002
18Haruhiro Ikeda03/30/2000
19Soshiro Nakai10/21/2000
20Tatsuki Nakano04/24/2001
21Tatsuya Suzuki08/04/2000
22Taichi Miyahara10/13/1999
23Hikaru Ejima12/18/2000