Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yushi Inoue07/21/2000
2Ryota Ando05/14/2001
3Shingo Ishibashi10/24/2000
4Yoji Shiina08/20/2001
5Waisake Raratubua03/17/1998
6Syuki Usuda04/10/2003
7Lekima Nasamila12/27/1998
8Shoei Ijima10/29/2000
9Maki Shimizu02/02/2001
10Yuragi Muto07/30/2001
11Rinjiro Teruya08/23/2000
12Shunsuke Ito (Cap)05/02/2000
13Towa Kondo09/01/2002
14Yuuma Nakagawa07/02/2002
15Yoshiaki Taniguchi11/20/2001
16Rin Takahashi04/10/2001
17Kosei Tamaki06/04/2001
18Kei Honda10/09/2002
19Ryutaro Nakayama10/08/2002
20Kosuke Sasaki04/24/2001
21Towa Tsuji11/07/2002
22Taishin Okuda01/20/2003
23Yuta Okamura08/26/2002