Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shogo Imamura05/14/2000
2Ren Nakashima10/12/1997
3Hiroyasu Yano04/16/1998
4Ryo Asechi08/31/1998
5Ryota Kubota04/21/1998
6Shumpei Yoshino06/17/1999
7Kosei Tajima03/03/1999
8Ryo Kamata10/17/1999
9Kenshin Kawakami03/28/1999
10Sota Ohata07/09/2000
11Toshiki Era04/19/1998
12Shinya Hirayama10/08/1999
13Sioeli Vailala vakalahi05/15/1998
14Taiga Hashida11/28/2000
15Kaito Kayama (Cap)10/30/1998
16Shoichi Okimoto08/03/2001
17Shunsuke Maki12/04/2000
18Nabeshima Hidetomo12/29/2000
19Kaito Shinmura03/12/2001
20Takashi Hirai03/26/2001
21Kotaro Fukuyama04/13/2000
22Sota Ueshima07/21/2000
23Shin Yamada06/14/2001